News Photo

Hareket Eğitimi

Çocuk organizasyonunun en önemli özelliklerinden birisi de sürekli büyüme ve gelişim içerisinde olmasıdır. Bu süreç içerisinde çocuğun gelişimi görünen ve görünmeyen büyümeyi de kapsar.

Motor kelimesi anlam olarak hareketi ifade eder. Dünyaya gelen bu birey daha anne karnındayken fiziksel olarak gelişmeye başlar. Dünyaya geldiğinde bu gelişim hızlanarak devam eder. Önceleri refleks olan bu hareketlerin bazıları refleks olarak ömür boyu devam ederken, bazıları da zamanla organların bilinçli olarak kullanılmasıyla motor becerilere dönüşür. Nefes alıp vermek ya da göz kırpıştırmak ömür boyu bireyin istemi dışında olan devam eden refleks hareketlerdir. Oysa tek ayak üzerinde sekmek ya da kağıt kesmek organların kullanımının bilinçli olması ile yapılan eylemlerdir ve psikomotor gelişimi içinde değerlendirilirler.

Psikomotor Gelişi: Yaşam boyu devam eden motor becerileri de ortaya çıkan davranışların kontrol altına alınması sürecidir. Örneğin: kavun kesmek, iğneye ip takmak…

Söz konusu olan davranışlar duyu organları, zihin ve kasların birlikte çalışmasıyla ortaya çıkar. Bu anlamda bu davranışların kontrol altına alınmasını sağlayan süreç psikomotor gelişimi ifade eder. Psikomotor gelişim fiziksel büyüme ve merkezi sinir sisteminin gelişimine paralel olarak organizmanın isteme bağlı hareketlilik kazanması olarak tanımlanır.

Motor gelişim farklı değişikliklere uğrasa da bireyin tüm yaşam boyunca devam eden bir süreçtir. Motor gelişim düzenli bir sıra izler. Motor gelişim baştan ayağa, içten dışa, büyük kaslardan küçük kaslara doğru bir yol izler.

 

Büyük Kas Motor Beceriler

Aynı zamanda kaba motor becerileri ve ya geniş kasların kullanılması diye de anılmaktadır. Emekleme, ayakta durma, yürüme, koşma, salınım, dönme, yuvarlanma, zıplama, denge gibi hareketlerin kontrolünü anlatmak için kullanılmaktadır. Bacakta, göğüste, sırtta bulunan kaslardır.

 

Küçük Kas Motor Beceriler

Aynı zamanda ince, devinimsel beceriler olarak da adlandırılmaktadır. El becerileri, ayak becerileri, küçük nesne becerileri, tutma, kavrama, yazma, yırtma, çizme, yapıştırma, kesme gibi beceriler örnek olarak verilebilir.

Bu Haberi Paylaş

Yorum Yap

Pusula Anaokulu Merkezimiz'de çocuğunuz için ideal bir eğitim ortamı sunuyoruz. Eğitim hizmetlerimizden yararlanmak ister misiniz?